A Harmadik Kor Egyeteme szemináriumaival kapcsolatos információink

A Pedagógia és Pszichológiai Kar Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézete - a Harmadik Kor Egyeteme keretén belül – a 2016-2017 tanév tavaszi félévében szemináriumokon való részvétel lehetőségét kínálja fel az érdeklődő, tanulni vágyó nyugdíjasok számára.

A négy különböző témájú szemináriumon, a Neveléstudományi Doktori Iskola Andragógiai Programjának doktoranduszai, szemináriumonként 10 alkalommal, másfél órás foglalkozásokon dolgozzák fel az adott témakör egy-egy aspektusát. A résztvevőknek, interaktív módszerekkel, kis csoportokban, új, modern ismeretek befogadására nyílik lehetőség.
 Az előzetes tájékoztatásnak megfelelően a szemináriumokra történő regisztrációra a 2017. február 22.-i előadás kezdete előtt egy órával (13.00 órától) van lehetőség, az ELTE PPK Kazinczy u. 23-27. aulájában. Ezért kérjük, hogy az érdeklődők korábban jelenjenek meg. Az szemináriumok létszáma korlátozott, a NYUBUSZ részéről szemináriumonként 8-8 fő vehet részt, ezért kérjük, hogy az érdeklődők a témák és az időpontok figyelembevételével, a jelentkezésüket alaposan szíveskedjenek megfontolni. A regisztráció az érkezés sorrendjében történik. A NYUBUSZ részéről a koordinációt és a regisztrációt Böde Józsefné Ica végzi.
Az előadók nevét, a szemináriumok témáját és időpontját, a tantermek számát az alábbiak tartalmazzák.


Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban
A szemináriumon a résztvevők megismerkedhetnek a tanulási nehézségekkel, a tanulási zavarokkal, betekintést nyerhetnek az érintett diákoknak, felnőtt tanulóknak a sajátos küzdelmeibe. Gyakran az érintettek saját családtagjaink, gyermekeink, unokáink, így, a kurzus során kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogyan támogathatjuk az ő tanulásukat. A témakörbe tartozó alapfogalmak tisztázására, a vizsgálati módszerek és a diagnosztikai folyamat megismerésén túl az érintettek számára hatékony tanulási technikák, tanulásmódszertan, eszközrendszer, tanulási környezet és a támogató családi háttér bemutatására is sor kerül.
 Pap Anna:Tanulási nehézségek gyermek-, felnőtt- valamint időskorban (Csütörtökönként)

                  Dátum

           Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.02.

10:00-11:30

302

2.

2017.03.09.

   8:15-9:45

302

3.

2017.03.16.

10:00-11:30

302

4.

2017.03.23.  

10:00-11:30

304

5.

2017.03.30.

10:00-11:30

302

6.

2017.04.06.

10:00-11:30

213

7.

2017.04.20.

10:00-11:30

302

8.

2017.04.27.

  8:30-10:00

304

9.

2017.05.04.

  8:15-9:45

302

10.

2017.05.11.

  8.15-9:45

302
 

           

Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei?
A globalizáció átszövi életünket, átalakítja gondolkodásunkat. Vajon milyen hatással van ez az oktatásra, a felsőoktatási intézményekre? A főiskolák, egyetemek milyen szerepet töltenek be napjainkban? Milyen történeti előzményei vannak a nemzetközi együttműködéseknek? A kurzus ezeket a kérdéseket veti fel, próbálja áttekinteni a felsőoktatás történetének főbb csomópontjait, szerepét jelenlegi életünkben, illetve a fejlődés lehetséges irányait. 
 Kasza Georgina: Milyenek napjaink egyetemei? (Pénteki napokon)

                 Dátum

                Óra

Terem (20-25 fő)

1.

2017.03.03.  

14:30-16:00

302

2.

2017.03.10.  

14:30-16:00

307

3.

2017.03.17.  

14:30-16:00

217

4.

2017.03.24.  

14:30-16:00

312

5.

2017.03.31.  

14:30-16:00

208

6.

2017.04.07.  

14:30-16:00

311

7.

2017.04.21.  

14:30-16:00

307

8.

2017.04.28.  

14:30-16:00

302

9.

2017.05.05.  

14:30-16:00

311

10.

2017.05.12. 

14:30-16:00

307

           

 

Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben
(kéthetente 2 tanóra gépteremben)
A kurzus a résztvevők digitális ismereteinek, tudásának fejlesztésére és bővítésére irányul. Célja, hogy megismertesse azokat a programokat, alkalmazásokat, melyek segítségével önállóan könnyebben és hatékonyabban képesek rendszerezni saját tudásukat. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a digitális környezetben történő tanulásra, együttműködésre, az információk rendszerezésére és önálló tartalom létrehozására, valamint megosztására. Megismerik és elsajátítják az adatbiztonság alapvető lépéseit, lehetőségeit, veszélyeit és az online tér felhasználhatóságának széles skáláját. A kurzus gyakorlati jellegű, ezért a számítógép készségszintű használata szükséges.
 Szilágyi Gabriella: Tanulástámogatás az online környezetben (keddenként)

 

              Dátum

            Óra

Terem (20-25 fő)

1-2.

2017.02.28.  

10:00-14:00

313

3-4.

2017.03.14.

10:00-14:00

313

5-6.

2017.03.28.

10:00-14:00

313

7-8.

2017.04.11.

10:00-14:00

313

   9.

2017.04.25.

Friss híreink

Please publish modules in offcanvas position.