A Nyugdíjasok Budapesti Szövetségének 30 éve jubileumára

A múltidéző megemlékezést  vállalható szlogennel kezdem:

Értékes, győzedelmes 30 év!

Persze tisztességesen fizettünk, küzdöttünk ezért a győzelemért! Magunkban és  kortársi közösségeinkben elért siker ez.

A magyar társadalom elismerése még várat magára, de reménykedünk, hogy valamikor ezt is megkapjuk!

Röviden milyenek is vagyunk:

A legfőbb jellemzőnk, hogy tartásunk van! Jóhiszeműek, sokszor hiszékenyek vagyunk, ezért könnyen becsaphatóvá, károsulttá válunk. Segítőkészek és empatikusak vagyunk a kiszolgáltatottal  szemben, de néha mi is kiszolgáltatottá leszünk!

Szeretünk gondolkodni,sokszor mérlegelni az eldöntendőkben, nyitottak vagyunk az újra, a megtanulandókra, a szépre, a megőrzendő múlt értékeire, gondozzuk a hagyományainkat. Szeretjük a verset, dalt és a táncot.  Odafigyelünk kortársi közösségeinkre, a családra, a környezetünkre, a velünk élő fiatalabb korosztályra, próbáljuk megérteni és elfogadni a másságot is.

Azért persze néha hibázunk, kicsit önzőek is vagyunk!

Budapest csaknem valamennyi kerületében van nyugdíjas közösségünk, sőt az elmúlt években a főváros vonzáskörzetében lévő települések( Isaszeg, Kakucs, Budakeszi, Felcsút) nyugdíjas szervezetei is csatlakoztak szövetségünkhöz.

Hát ennyit a tükörbe nézésről!

Felkészülve a 30 éves jubileumra , áttekintettem a 25 éves megemlékezés 2014 évi forgatókönyvét.

Megállapítottam, hogy felsorolásszerűen az csak a sikeres programjainkról, eseményeinkről szól, amelyeket majdnem minden esetben NCA pályázati, önkormányzati forrásokból ,néha szponzori hozzájárulásokból tudtunk megvalósítani. Hát bizony problémákról, pénzügyi gondokról, önkritikáról nemigen van szó ebben a beszámolóban, csak a jó és a pozitív!

Rájöttem arra, hogy a NYUBUSZ 30 évi életét, működését komplexen kell értékelni és elemezni!

Megállapítható, hogy három elkülöníthető szakasza volt civil szervezetünk életének:

 • 1989 – 2009 közötti
 • 2009 – 2012 közötti
 • 2012-től  mostanáig

Röviden ezeket kívánom értékelni, elemezni:

I./ Szakasz (1989 -2009 közötti):

Az indulást , a kezdetet a szövetség  klubjainak betagozódása, a szervezet fő közösségi céljainak meghatározása és a kapcsolat építés a külső támogatókkal, szimpatizánsokkal (pld. Magyar Vöröskereszt)jellemzi.

Az indulást követő néhány év után felélénkült a szervezetben az élet, nőtt a tagszervezetek száma, számos kitűnő közösségi program valósult meg vissza nem térítendő NCA és önkormányzati forrásból. Az elnök jó kapcsolatteremtő munkája révén a szervezetnek  a Bp. Fővárosi Önkormányzat állandó székhelyet biztosított,a szövetség megkapta a közhasznúsági besorolást és - az  idősügyben minden érintett szervezetek bevonásával – létrejött az Idősügyi Tanács, ahol a kinevezett képviselő egyenrangú félként tárgyalhatott a kormánnyal az időseket érintő megoldandó problémákról és javaslatot tehetett azok megoldására.

Ment minden , mint a karikacsapás, könnyen elérhetőek voltak az NCA pályázati pénzek, jelentős önkormányzati adományok és ajándékok.

Eredmény: Bizony a nyugdíjasaink kissé elkényelmesedtek, sokat kaptak, amit már később el is vártak és semmi viszontszolgáltatás részükről alig volt a társadalom számára.( Kivétel a családsegítő térítés nélküli munka)

Felsorolásszerűen néhány program és esemény:

 • Nyugdíjas Fesztivál 2002,2005-ban Molnárszigeten, 2004-ben Bókay kertben, 2009-ben Margitszigeten.
 • Idősek Világ Napja Művészetek Palotájában(2005),

Zeneakadémián(2006), Bp Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében(2007 és 2009),

 • Belföldi kirándulások(Hajóval Visegrádra 2006)
 • Külföldi kirándulások(Fraknó várába 2006,Kárpátaljára 2004 és 2007, Kézdivásárhely 2008)
 • Számítógépes tanfolyam(2004)
 • Önképző Akadémia(2009)
 • Idősek Akadémiája(2009)
 • Fogyasztóvédelmi konferencia Nagyatádon( 2004)

Mindegyik program NCA, vagy Bp.Főv .Önk Támogatásával valósult meg.

II.szakasz(2009-2012 közötti):

    Hát a NYUBUSZ-t is elérte a válság! Az Idősügyi Tanács

    Érdekérvényesítési fóruma megszűnt!

    Többes feladat volt:

 • a meglévő, több milliós veszteség felszámolása, pénzügyi

    stabilitás biztosítása

 • szűkölő pályázati,  egyéb források miatt, új szponzorok

keresése(Pharma Nord, Béres, Yarus, Magyar Vöröskereszt, Kerületi Önkormányzatok pld XI.Ker, XIII.ker és a MEH)

 • Új témák indítása ( E.Ü; III.Kor Egyeteme; SOKSZÍNŰ

VILÁGUNK, Közbiztonsági , E.Ü. témák Tüdőgyulladás elleni oltásról tájékoztatás )

 • Nyugdíjasaink aktivitásának fokozása- ők is adjanak a

    társadalomnak, ne csak kapjanak ( Maradékfonalból

    szociális célú ruházat, Irodalmi Kör idős Otthoni előadásai)

Komoly munkával, takarékos gazdálkodással 2011-re sikerült a veszteséget ledolgozni és a NYUBUSZ pénzügyi stabilitását biztosítani!

A nyugdíjasaink aktivitása érezhetően nőtt, több önkéntes is csatlakozott hozzánk!

III.Szakasz(2012-től mostanáig)

Könnyebben indult ez a szakasz! Annak ellenére, hogy évek óta a központi pályázati pénzek számunkra elérhetetlenek (várólista) ,de aktivitásunk megnőtt, erősödtek a kapcsolataink a szponzorainkkal( Pharma Nord, Béres, Pfizer) társszervezeteinkkel( NYOSZ, ÉLETET AZ ÉVEKNEK Bp-i Szervezete, Nyugdíjas Parlament, BRFK)

A Partnereink elismerték, hogy megbízhatóak vagyunk és minőségi munkát végzünk!

-Évek óta mi rendezzük szeptemberben az igen színvonalas

 ORSZÁGOS PRÓZA és VERSMONDÓ SZEMLÉT

-Létrejött a nyugdíjasokat foglalkoztató SILVER-  NYUBUSZ közhasznú Szövetkezetünk is, amely jelenleg is működik.

-Bp. környéki nyugdíjas szervezetek is csatlakoztak hozzánk!

-Folytatódott a III. Kor Egyeteme, sőt bővült a szemináriumokkal, minőségi konferenciákkal(AMIRŐL TUDNI KELL!)

-Irodalmi, ÖTLET és Kézimunka Kör tagsága egyre bővül.

-Állandó,  jó kapcsolat alakult ki a BRFK Bűnmegelőzésével és a kerületekkel.

-Új kapcsolat jött létre a kerekes székes fiatalokkal.

-A legbüszkébbek azonban arra vagyunk, hogy a NYOSZ-al karöltve -fővárosi támogatással- mi kezdeményeztük, indítottuk el és tudtuk valósítani  az időseknek igen hasznos és örömteli SZENIOR ÖRÖMTÁNC képzést, amelynek országos képző hálózata  jött létre. Sajnos-forrás hiányában- ezt még nem lehetett az idős otthonokba bevezetni!

-Beléptünk a Magyar Környezetvédelmi Egyesületbe. Új témákat kívánunk indítani a környezetvédelem területén és tovább javítjuk klubjaink felé a a fogyasztóvédelmi tájékoztatást is!

-Az idős számára a mozgás kiemelt jelentőségű,ezért a mozgásprogramok szervezését a jövőben fokozzuk.

Hát itt tartunk!

Megerősödve jöttünk ki a nehéz időkből, az aktivitásunk,  a közösségi szellem, a mások felé irányuló az empátiánk, segítőkészségünk javult!

Mottónk lehet:

SZERETNI AZ EMBERT, ÉLETET ÉS EMBERNEK LENNI MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

2019 június  24.

Véghné Reményi Mária
elnök


Tisztelt Ünneplő „Harmincasok”!

Mostanában egyre több alkalommal volt módom kimondani vagy leírni az iménti megszólítást. Nyugdíjas mozgalmunk történetében gyarapodnak az olyan közösségek, amelyeknek múltja ilyen messzire nyúlik vissza, ezért különösen megtisztelő számomra, hogy a szervezetek legidősebbjei között köszönthetem – sajnos, külföldi kiküldetésem okán nem személyesen - a Budapesti Nyugdíjas Szövetséget.

Harminc év egy ember életében – úgy mondjuk – egy korosztálynyi. Egy közösség számára viszont ez a kor a kiteljesedés, a virágkor – azt hiszem. Akik alkotják e közösséget, tudják, mit jelent hagyomány és mit jelent a járt út dicsősége. A közös múlt olyan érték, amely alapot ad a jövőnek, és emlékezésre érdemes perceket a visszaemlékezőknek.

Számomra csak apró emlékképek adattak ebből a múltból. Az elmúlt 10 év személyes megtapasztalásai mellett segít az idézésben a nyugdíjas sajtó, ahol gyakran lelhettünk fel budapesti nyugdíjasokról szóló híreket: kulturális programokról, kirándulásokról, aktív közösségek munkájáról, kiváló nyugdíjas aktivisták tevékenységéről. Olvasgatva, kutatgatva a budapesti nyugdíjasokról szóló híradásokat egy régi rendezvényről szóló híradás mottóján akadt meg a szemem:

“Fordítsd az arcodat a Nap felé, és minden árnyék mögéd kerül” – ezt a Helen Keller

idézetet választották a múltban egy kultúrműsor mottójául. Az az egyesület, amely ennek a gondolatnak a szellemében cselekszik, szervezi mindennapjait, pontosan látja, érzi a mi generációnk sorsának nehézségeit és az értük való munkálkodás értékét, hasznát. Az ilyen közösség valóban olyan, mint a Nap, amely meleget ad annak, akinek fázós hétköznapok adatnak, fényt ad annak, aki keresi, megtalálni óhajtja élete utolsó szakaszának értelmét, célját, és nem utolsó sorban összegyűjti, magához vonzza az együvé tartozókat. Az ilyen közösség tudja, hogy azzá válik majd a sorsa, amivé közösen, maguk alakítják. A külvilágban olykor manapság tapasztalható ámítások, ígéretek, esetenként riogatások ellenére megőrzi az ilyen közösség saját értékeit, identitását, tudja, hogy nincs vége a küzdésnek, és mindezt vállalva boldogsággal tölti el, hogy tehet tagjai és környezete számára azért, hogy egy szebb, élhetőbb holnapot éljenek munkájuk által.

Számomra egy ilyen közösség képe rajzolódik ki a budapesti egyesületről mindabból a hírhalmazból, amely az országos szövetség „szemüvegén át” látszik, és amely eljut a távolabb élő kortársakhoz.

Ezért a múltért fogalmazódik meg bennem az őszinte köszönet, és a jókívánság: hogy az eddigi eredményes és aktív tevékenységük folytatásának szándékával indítsák útjára a következő harminc évet, és továbbra is végezzék önmaguk és a főváros nyugdíjasainak megelégedésére példaértékű közösségformáló, értékteremtő munkájukat.            

Külön köszönet mindebben nyújtott vezetői tevékenységéért Véghné Reményi Mária elnök asszonynak, a segítőkészségben, az újításokban kifogyhatatlan, óriási energiákkal rendelkező „kolléganőmnek”.

Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ elnök

Friss híreink

Please publish modules in offcanvas position.